Data Analysis Expressions (DAX)

På kursen Data Analysis Expressions (DAX) lär du dig att hantera frågespråket DAX. DAX används för att skapa avancerade uträkningar i Power Pivot för Excel och Power BI. Denna kurs riktar sig till dig som vill ta steget att lära dig skapa en komplett datamodell på egen hand.

Vägen till kraftfulla beräkningar

Genom att använda DAX kan man utöka sin datamodell med en mängd beräkningar, t.ex. rullande 12 månaders utfall eller ackumulerat utfall innevarande år (year to date), och skapa KPI:er som kan användas i t.ex. pivottabeller och filter.

På kursen går vi först igenom grunderna i DAX och går sedan vidare med viktiga DAX-koncept (som evalueringskontexter) och mer avancerade funktioner. Avslutningsvis går vi igenom vanliga designmönster så som priskategorisering, ABC-klassificering samt budget- och utfallsjämförelser.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Power BI
Kurslängd 2 dagar
Kurslokaler Göteborg: Åvägen 17F
Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 1

Kursinnehåll

Introduktion till Data Analysis Expressions (DAX)

 • Uppfräschning förkunskaper
 • Utvecklingsmiljön

Grundläggande DAX-funktioner

 • SUM / SUMX
 • CALCULATE / CALCULATETABLE
 • RELATED / RELATEDTABLE
 • ALL / ALLEXCEPT / VALUES
 • m.fl.

Avancerade DAX-funktioner

 • CALCULATE vs FILTER
 • CONTAINS
 • COUNTROWS
 • SUMMARIZE
 • ADDCOLUMNS
 • TOPN
 • m.fl.

Viktiga DAX-koncept

 • Iteratorer
 • Beräknade kolumner vs mått
 • Evalueringskontexter

Time Intelligence

 • Samma period föregående år
 • Rullande 12
 • Ackumulerat
 • m.fl.

Vanliga designmönster

 • Priskategorisering
 • ABC-klassificering
 • Budget- och utfallsjämförelser
 • m.fl.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss på info@bixl.se eller 031-340 44 00 så hjälper vi dig.

Kontakta oss idag!

pen