SSIS/SSAS/SSRS

Alla dessa ”s” kommer sig av arbetshästen SQL Server och dess tjänster (services) för integration, analysbearbetning och rapportering – alltså traditionell BI på den större skalan med databasserver och tillhörande databaser. Även om många nu går över till molnbaserade databaser så finns det gott om fysiska maskiner och databaser kvar, och kommer att fortsätta finnas under överskådlig tid.

Som erfarna inom BI är vi förstås vana vid att jobba med dessa miljöer och hjälper gärna till med att underhålla eller vidareutveckla era lösningar. SQL Server finns också i Azure avseende databaser, integrationstjänster, analystjänster och rapportering så vill man påbörja en migrering in i molnarkitekturen kan det göras stegvis utan stora förändringar i den befintliga affärslogiken.

Kontakta oss idag!

pen