Budget & planering

Ett mycket vanligt behov är att kunna jobba interaktivt med sin budget och prognos för uppföljning och beslut. Det kräver att processen är levande och tillgänglig. BI spelar en viktig en roll i att kunna presentera dagsaktuella siffror från verksamheten och jämföra mot aktuell prognos för t.ex. en viss avdelning, säljare, fabrik eller region. Förstås vill man kunna undersöka olika tidshorisonter och nyckeltal, såsom rullande 12 månader och ackumulerade siffror.

Mata in budget och prognos direkt i Power BI

Med Power BI är det enkelt att integrera en budget från valfri källa och sammanställa med verksamhetens data. Det är numera också möjligt att som en del av Power BI mata in och skapa olika levande prognoser och budget direkt i rapporten. Traditionellt har BI varit enbart inläsning och visande av data, så att också kunna skriva in data i form av t.ex. budget eller prognos direkt in i sina rapporter ger helt nya möjligheter.

Kontakta oss idag!

pen