Azure/molnet

Microsofts del av molnet heter som bekant Azure. Genom en molnbaserad IT-infrastruktur har tjänster, applikationer och lagring blivit tillgängligt för alla och envar där ledstjärnan är att man betalar för det man behöver och bara när man behöver det. Underhåll och uppgraderingar sköts automatiskt, drift- och underhållskostnader minskar och investeringsbeslut förenklas.

Inom BI kan det handla om att smidigt skapa ett dedikerat lagringsutrymme i t.ex. databaser och OneDrive, integrera med inmatningsverktyg och molnbaserade affärssystem, ta del av/lägga till analystjänster och visualisera i rapporter.

Man brukar dela in molnresurser i framför allt kategorierna Platform-as-a-Service, såsom Azure SQL Server och utvecklingsmiljön för PowerApps, respektive Software-as-a-Service där vi hittar verktyg som Power BI, Excel Online och Dynamics 365.

Har ni behov av att få ordning på er data på ett skalbart sätt, migrera er fysiska databas till molnet eller få tillgång till andra molntjänster och fördelar med att komma in under Azure-paraplyet? Kontakta oss idag så tar vi en förutsättningslös diskussion utifrån era behov och idéer.

Kontakta oss idag!

pen