Analytics

Utvecklingen av molnbaserad IT gör data mer tillgänglig, lättare att arbeta med och analysera. Power BI är ju i sig ett analysverktyg som kan hjälpa till att visualisera samband, borra sig ner i detaljer och ta fram statistik.  Utöver det kryddas Power BI med alltfler avancerade visualiseringar som bygger på AI-teknik (Artificiell Intelligens) – t ex ”Key Influencers” som tar fram vilka faktorer som påverkar ett beteende, exempelvis ökad eller minskad försäljning.

Inom molnplattformen Azure går det även att få tillgång till avancerade, mycket kraftfulla statistikmoduler såsom Azure Machine Learning och koppla molndatabaser direkt till analysmotorn för annars mycket krävande analyser. Fantastiska möjligheter som tidigare krävt stora investeringar blir nu tillgängligt för många fler.

Det är lätt att fastna i de tekniska möjligheterna men vad som är intressant är ju egentligen vad man kan åstadkomma. Det handlar t.ex. om att kunna göra riskanalyser, prognostisera besökare med tillhörande intäkter och kostnader, vilka varor/tjänster som kan kombineras i paketerbjudanden för bättre försäljning, effekt av marknadsföringskampanjer osv.

Vill ni ha hjälp med att ta fram mer detaljerade och ingående analyser om er verksamhet? Dra slutsatser och hitta nya ingångsvinklar? Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss idag!

pen