BI i Excel/Power Pivot

Faktum är att Microsofts resa med Power BI och så kallad self-service BI föddes ur Excel.

Allt större datamängder gjorde det svårt att få plats med data och beräkningar i en vanlig Excel-fil. Microsoft utvecklade Power Pivot, en datamodell/databas inuti Excel. Power Pivot kan komprimera och hålla stora datamängder som sedan sammanställs i snygga pivottabeller och -diagram. Parallellt utvecklades verktyget Power Query som användarvänligt kan hämta och sammanställa information från alla upptänkliga datakällor.

Detta är ett mycket bra alternativ för er som vill vrida och vända på data lite mer och inte känner er redo/har behov av att skala upp till en server-/databaslösning. Det kan också vara en hjälp på vägen att undersöka nya lösningar i en välbekant miljö. Både Power Pivot och Power Query är samma komponenter som i Power BI och vissa serverlösningar så det går fint att exportera en lösning direkt till Power BI.

Microsoft har också en tydlig målsättning att konsolidera sitt utbud i Office 365/Azure så möjligheterna och beröringspunkterna mellan Excel, Excel Online och Power BI ökar för varje månad. Hör av er om ni vill ha hjälp med BI i Excel – antingen att ta fram nya lösningar eller hjälpa till i befintliga. Vi erbjuder även utbildningar inom BI i Excel och Power BI.

Läs mer om våra utbildningar här.

Kontakta oss idag!