Så här jobbar vi


Vi på Bixl är vana att arbeta flexibelt utefter kundens behov. Ibland arbetar vi i projektform där en eller flera av våra konsulter tar fram en BI-lösning från ax till limpa och i andra projekt arbetar vi mer som resurskonsulter där vi kan sitta ute hos kund antingen själva eller som en del av ett befintligt utvecklingsteam. Vi vill alltid ha en nära kontakt med kunden då det är kundens behov som styr!

Projekt och rådgivning

Bixl jobbar med både små och stora uppdrag tillsammans med kunder i varierande branscher. Hos oss kan ni få hjälp att komma igång med Business Intelligence i ert företag eller med utveckling och anpassning av redan befintliga BI-lösningar. Vi hjälper också till med ren rådgivning och/eller projektledning om det finns behov av det.  

Hur går det till?

Vi siktar på att leverera värde i varje steg, från första kontakt till slutleverans, och upplägget ser ofta ut på följande sätt: 

1. Första mötet

Vi börjar med ett kostnadsfritt möte där vi pratar generellt om behov och målbild och hur arbetet ser ut idag. Vi funderar och återkommer med en första tidsbedömning och förslag på nästa steg.

2. Workshopen

Ofta är det värdefullt att fortsätta med en workshop på ½-1 dag där vi kan gå mer på djupet kring förutsättningar och behov, identifiera eventuella delprojekt och göra prioriteringar. Projektet planeras sedan utifrån vad som ger er mest värde först.

3. Utveckling

Utvecklingsarbetet kan ske iterativt med en eller flera delleveranser. Vi är övertygade om att både vårt och ert engagemang är avgörande för ett framgångsrikt projekt och därför jobbar vi i nära dialog med er under hela utvecklingen.  

4. Leverans

Beroende på hur omfattande projektet är samt vad vi kommer överens om så kan vi dela upp utvecklingsarbetet på sådant sätt att vi kan skicka delleveranser under arbetets gång. I slutet av projektet så blir det en slutleverans där vi levererar det slutgiltiga resultatet som ni sedan får acceptanstesta.

Kontakta oss idag!    En av oss = en av er?

    Har ni behov av att förstärka ett befintligt BI-team eller starta upp ett nytt? Våra konsulter kan stärka upp er organisation med spetskompetens på hel- eller deltid. Vi anpassar oss till er verklighet och har möjlighet att sitta på plats hos er eller arbeta på distans.

    Vi kan hjälpa till med allt inom projektets livscykel från förstudie till implementation och förvaltning. Behöver ni även hjälp med projektledning eller Scrum Masters så löser vi det med.

    Har ni frågor så tveka inte utan kontakta oss så kan vi diskutera era behov!