Interaktiva prognoser med Power BI och PowerApps

Vi får ofta frågan hur man kan kombinera rapporter i Power BI med någon form av inmatning av prognoser, budget eller annan information. Att kunna uppdatera prognoser och måltal är ett behov som finns i de flesta större projekt och verksamheter. En lösning är att göra detta med hjälp av PowerApps. Genom att integrera PowerApps i en Power BI-rapport förenklar man insamlingen av data och får tillgång till uppdaterade prognoser i realtid.

Kontakta oss idag!

pen