Webinar om behörigheter i Power BI


Power BI ger fantastiska möjligheter att få alla att jobba i samma riktning. Verksamhetens data samlas och visualiseras enhetligt på de plattformar som er organisation använder. På detta webinar går vi genom hur du sätter upp olika behörigheter så att rätt information hamnar hos rätt person, med maximal flexibilitet.

Observera att detta webinar hölls den 20 maj. Se en inspelning på vår Youtube-kanal.

Kontakta oss idag!